Ramani ya Tovuti

Mwanzo

 • Ujumbe wa Mwenyekiti
 • Habari mpya
 • Matangazo
 • Matukio
 • Mifumo mbalimbali
 • Nifanyeje?
 • Video mpya
 • Mwenyekiti
 • Katibu
 • Kurasa za Karibu
 • Tovuti Mashuhuri

 

Kuhusu sisi

 • Historia
 • Dhima na Dira
 • Muundo
 • Majukumu
 • Tunaowahudumia

Huduma

 • Ajira na usajili
 • Uwiano wa Walimu
 • Kuthibitisha Walimu kazini
 • Kupandisha cheo Walimu
 • Mpango wa Mafunzo
 • Vibari vya kustaafu
 • Mafao na Mirathi

Utawala

 • Wajumbe wa Tume
 • Menejimenti
 • Idara
 • Vitengo
 • Ofisi za Wilaya

Machapisho

 • Picha
 • Video
 • Hotuba
 • Taarifa kwa vyombo vya Habari
 • Vibonzo na vibango
 • Vipeperushi

ARUSHA        

 • Karatu
 • Arumeru
 • Arusha Jiji
 • Monduli
 • Longido
 • Ngorongoro

DAR ES SALAAM      

 • Ilala
 • Kinondoni
 • Temeke
 • Ubungo
 • Kigamboni

GEITA

 • Geita
 • Chato
 • Nyang'hwale
 • Mbogwe
 • Bukombe   

IRINGA           

 • Mufindi
 • Iringa
 • Kilolo   

KAGERA        

 • Bukoba
 • Karagwe
 • Muleba
 • Biharamulo
 • Ngara
 • Kyerwa
 • Missenyi

KATAVI          

 • Mpanda
 • Tanganyika
 • Mlele 

KIGOMA         

 • Kigoma
 • Kasulu
 • Kibondo
 • Uvinza
 • Buhigwe
 • Kakonko

KILIMANJARO           

 • Hai
 • Moshi
 • Rombo
 • Mwanga
 • Same
 • Siha

LINDI  

 • Lindi
 • Kilwa
 • Liwale
 • Ruangwa
 • Nachingwea

MANYARA     

 • Babati
 • Hanang'
 • Simanjiro
 • Mbulu
 • Kiteto

           

MARA 

 • Musoma
 • Bunda
 • Serengeti
 • Tarime
 • Butiama
 • Rorya

MBEYA          

 • Mbeya (W)
 • Chunya
 • Rungwe
 • Kyela
 • Mbalali 

MOROGORO 

 • Morogoro
 • Kilombero
 • Kilosa
 • Gairo
 • Ulanga
 • Mvomero
 • Malinyi

MTWARA       

 • Mtwara (W)
 • Newala
 • Tandahimba
 • Masasi
 • Nanyumbu

           

MWANZA       

 • Ilemela
 • Kwimba
 • Sengerema
 • Missungwi
 • Nyamagana
 • Ukerewe
 • Magu

NJOMBE        

 • Njombe
 • Ludewa
 • Makete
 • Wanging'Ombe    

PWANI           

 • Kibaha
 • Kisarawe
 • Bagamoyo
 • Rufiji
 • Mkuranga
 • Mafia
 • Kibiti

RUKWA          

 • Sumbawanga
 • Nkasi
 • Kalambo

RUVUMA       

 • Tunduru
 • Songea
 • Mbinga
 • Namtumbo
 • Nyasa

SHINYANGA  

 • Shinyanga
 • Kahama
 • Kishapu    

SIMIYU           

 • Bariadi
 • Itilima
 • Meatu
 • Maswa
 • Busega

           

SINGIDA        

 • Singida
 • Iramba
 • Manyoni
 • Ikungi
 • Mkalama

SONGWE       

 • Mbozi
 • Songwe
 • Ileje
 • Momba

      

TANGA           

 • Tanga
 • Handeni
 • Lushoto
 • Pangani
 • Muheza
 • Korogwe
 • Kilindi
 • Mkinga      

TABORA        

 • Tabora
 • Uyui
 • Igunga
 • Sikonge
 • Nzega
 • Kaliua
 • Urambo